Oud secretaris Reinier Vukkink overleden

Vorige week zaterdag is ons oud bestuurslid Reinier Vukkink op 71 jarige leeftijd  overleden. Donderdag is hij in besloten kring gecremeerd. Hij heeft als secretaris veel gedaan voor Plaatselijk Belang en het dorp Wesepe.

Reinier is in de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe in november 2008 voorgesteld als nieuw bestuurslid, wat door de leden destijds unaniem is goedgekeurd. In de 9 jaren dat Reinier in het bestuur heeft gezeten, heeft  hij altijd de functie van secretaris vervuld. Dat deed hij met ongekende inzet en precisie. Daarbij maakte hij zich hard voor de belangen van Wesepe en wist hij altijd haarfijn de weg naar het gemeentebestuur te vinden.

Kartrekker

Eén van de successen, waar hij als kartrekker bij betrokken was, was het voorstel van een integraal voorzieningenhart voor Wesepe. Daarvoor is een convenant opgesteld. Op dit voorstel heeft de gemeente Olst Wijhe het Zalencentrum aangekocht en is de gymzaal niet per direct dichtgegaan. Samen met Gerrit Dieperink vormde Reinier  de tandem naar de gemeente en is het hen gelukt de gemeente zover te krijgen. Later hebben zij de Stichting Zalencentrum georganiseerd en daarvoor de bestuursleden geworven.

Voorzieningenhart

Nadat Reinier in november 2017 uit het bestuur van PBW is gestapt, heeft hij nog altijd actief zitting genomen in de Stuurgroep Voorzieningenhart. Deze stuurgroep is nu hard op weg is alle mogelijkheden voor Wesepe in kaart te brengen.

Dankbaar blijven we voor alles wat hij, ondanks zijn mindere gezondheid, altijd met grote inzet en precisie voor ons en het dorp Wesepe heeft gedaan.

Wij wensen zijn vrouw Dinie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe dit grote verlies te dragen

spacer