Praat mee over de toekomst van Wesepe

Een werkgroep onderzoekt momenteel of het mogelijk is de voorzieningen in Wesepe zoveel mogelijk op één plek in het dorp samen te brengen. Is er vanuit de dorpsgemeenschap genoeg draagvlak voor de beoogde veranderingen? Laat uw stem horen en praat mee over de toekomst van Wesepe tijdens de inloopavond woensdag 28 maart om 19.30 uur in het Wapen van Wesepe

Accommodaties in ons dorp hebben te kampen met gedeeltelijke leegstand, veroudering en achterstallig onderhoud. De exploitatie staat onder druk en het voortbestaan van de activiteiten komt in gevaar. Met het zogenaamde voorzieningenhart wordt getracht het tij te keren.

Eind juli 2018 komen wij met een conclusie over de haalbaarheid van de clustering van deze accommodaties. Als uit ons onderzoek blijkt dat de plannen kans van slagen hebben, zal ook inzicht gegeven worden in de wijze waarop dat kan worden bewerkstelligd. Hiervoor is het van belang vooraf te weten of er genoeg draagvlak is vanuit de dorpsgemeenschap.

We zien u graag op onze inloopavond om u te informeren over onze plannen.

Deze avond kunt u met uw vragen bij ons terecht, maar we zijn natuurlijk ook benieuwd naar uw ideeën!

spacer