Bestuur

Het bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe bestaat uit 8 leden, die voor 3 jaar worden gekozen. Na 3 jaar is men aftredend, en kan men wederom voor een periode van 3 jaar herkozen worden. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter

Everdien Hartkamp

Tweede voorzitter

Secretarissen

Jessica Kloosterboer
Judith Talens
info@plaatselijkbelangwesepe.nl

Penningmeester

Geo Rouweler

Tweede penningmeester

Remco Assink

Bestuurslid

Erik Trompert

Bestuurslid

Anton Grotentraast

Bestuurslid + redactie website

Jacky van Tartwijk
Jessica Kloosterboer