Buurtschouw 2006

d.d. 13 september 2006…

Aanwezig:

Gemeente: Tom van Leeuwe, Gerrit de Groot en Anita ten Broeke
Plaatselijk Belang Wesepe: Johan Kloosterboer en Gerrit Dieperink

Scholtensweg – onderhoud wegranden + bomen snoeien

De gemeente zal er voor zorgen dat de wegranden eerst gemaaid worden en vervolgens gevijzeld. Dat lukt dit jaar niet meer, maar zal volgend jaar in het bermonderhoud worden meegenomen. De buitendienst zal enkele bomen opsnoeien met de stokzaag zodat de lantaarnpalen weer te zien zijn.

Zonnenbergerweg en Velsdijk – wegranden

De buitendienst van de gemeente gaat de wegranden van Zonnenbergerweg tussen huisnummer 3 en Bokkelerweg en gedeelten van de bermranden van de Velsdijk voor de winter aanvullen.

Scholtensweg – voetpad

het Gras langs het voetpad is volgens Gerrit de Groot door Sallcon vergeten te maaien. Hij zal er voor zorgen dat Sallcon het gras langs het voetpad gaat maaien tijdens het reguliere onderhoud.

Weseperenkweg – onderhoud asfalt

De weg is tussen huisnummer 3 tot de Oosterkampweg zeer hobbelig. Dit komt doordat dit wegvlak lang vochtig blijft door de schaduw van de grote bomen die er staan. Uit de voorlopige planning van de gemeente blijkt dat dit wegvak in 2007 of 2008 van een nieuwe slijtlaag moet worden voorzien. Begin volgend voorjaar wordt het wegonderhoudsplan voor 2007 gemaakt. Dan zal ook bekend zijn of er in 2007 een nieuwe slijtlaag wordt aangebracht.

Sichemstraat – onderhoud trottoirs

De trottoirs aan de Sichemstraat zijn aan groot onderhoud toe. Uit de voorlopige planning van de gemeente blijkt dat er in Wesepe de komende jaren diverse wegen moeten worden gereconstrueerd. De Sichemstraat is één van deze wegen. Als begin 2007 blijkt dat er geen geld is voor de reconstructie, zal het trottoir worden herstraat.

Onderhoud plantsoenen

Gerrit de Groot geeft aan dat er niets is veranderd aan het onderhoud. Hij neemt contact op met de werkleider van de Sallcon om de klachten te bespreken. Voor het algemeen geldt dat de gemeenteraad heeft gekozen voor sober beleid. Dit betekent dat alleen in Olst en Wijhe de verharding gedeeltelijk wordt gebrand.

Plaatsing bladkorven

Er worden geen bladkorven geplaatst. Elke herfst wordt in Huis aan Huis gepubliceerd dat inwoners kunnen bellen met de Publieksbalie van de gemeente als ze bladafval van gemeentelijke bomen bij elkaar hebben geveegd. De buitendienst haalt dit afval dezelfde dag nog op

Speeltuin ’t Klompje – veiligheid

Er wordt te hard gereden nabij de speeltuin. Dit kan worden voorkomen door het hek dicht te maken, maar een betere oplossing is om elkaar hierop aan te spreken.

Schoolplein – wateroverlast

Het is niet duidelijk waar het water in de kolken blijft. De gemeente moet uitzoeken of het regenwater via de putten in de bodem wegzakt. Dan is aansluiting op de riolering nodig. Als de kolken zijn aangesloten op het riool, dan zijn de leidingen kapot of verstopt Het is bekend dat het schoolplein volgend jaar opgeknapt gaat worden. Tom van Leeuwe zal in overleg met Dorine Stook kijken wat de mogelijkheden zijn. De school wordt hiervan in kennis gesteld.

School – parkeerproblematiek

Er wordt geparkeerd op straathoeken, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Dit is een knelpunt bij aanvang en einde schooltijd, en dit probleem speelt bij meerdere scholen. Ouders moeten hierop worden aangesproken, wat het beste kan via de oudervereniging.

Trapveld

De uitvoering van het trapveld is anders dan wat PB voor ogen had. Veel hekwerk. Aan de zijde van de woning van de dominee komt ook een hekwerk. De vlakheid van het voetbalveld zal de eerste helft van volgend jaar worden verbeterd.