Buurtschouw 2010

d.d. 22 juni 2010…

Aanwezig:

Gemeente: Tom van Leeuwe, Gerrit de Groot, Gerard Holtkuile en Anita ten Broeke
Plaatselijk Belang Wesepe: Gerrit Dieperink en Gerri Vrielink
SallandWonen: Sirima Weststrate
Afwezig: Politie

Achterhoekstraat

Lantaarnpalen staan i.v.m. kabels en leidingen in de grond wat meer op het trottoir – er blijft voldoende ruimte over voor kinderwagens en rollators
De heg tussen de Brouwershof en nr. 3 staat niet goed – heg lijkt goed te staan. Nakijken wat de afspraken zijn.

Averdijkstraat

Parkeerplaats ter hoogte van nr. 5 is verzakt – oorzaak achterhalen.

Brouwerskamp

Groenonderhoud – ziet er verzorgd uit
Onderhoud Bankjes – de bankjes worden in de winterperiode gebeitst
Nieuw naambord ’t Klompje – is reeds uitgevoerd
Perk bij nr. 3A wordt niet onderhouden – onderhouden

Dorpsplein

Stichting Zomerfeesten Wesepe heeft geld beschikbaar gesteld voor de aankleding van het plein – Plaatselijk Belang gaat hiervoor actie ondernemen

Ds. E. Kreikenlaan

Opstaande rand bij dorpsplein geeft lekke banden van fietsen – Zwarte band wordt gekeerd en vlakker gemaakt

Eikenweg

mensen steken hier de N348 over – er staan hekken om dit tegen te gaan, geen verdere actie.

Fietspad Mengerweg

Wanneer wordt het fietspad aangelegd? – opnemen als agendapunt voor het overleg met de directie

Hiethaarshoek

Straatnaambord ontbreekt – plaatsen

Klompenmaker

Zand op straat bij speeltuin – geen actie, er rijdt een auto overheen

Bord ‘verboden voor honden’ is verdwenen bij het grasveld – geen nieuw bord plaatsen. In de gehele gemeente geldt binnen de bebouwde kom een opruimplicht voor hondenpoep. Daarom niet meer bij elk grasveld een bord plaatsen. De toezichthouders delen bij overtedingen bekeuringen uit.

Oude Spoorpad

Naam staat verkeerd vermeld op straatnaambordjes – bordjes vervangen

Paaltjes zouden worden verwijderd bij de brug over de Groote Vloedgraven – Niet weghalen, omdat anders auto’s over het fietspad rijden. Wel een lichtmast plaatsen

Parallelwegen N348

Belijning is nog niet aangebracht – volgens afspraak aanbrengen

Auto’s kunnen rechtdoor rijden in de bocht vanaf de Boxbergerweg naar de Mengerweg bij de Groote Vloedgraven – schrikhek plaatsen

Raalterweg

In de bocht voor het nieuwe industrieterrein zouden bomen worden bijgeplant –gaat in het volgende plantseizoen gebeuren

Onderhoud van de bermen bij nr. 56 (nu Bonekampweg 13) is onduidelijk, Maait provincie of maait gemeente. Bij wie kan betrokkene terecht met opmerkingen. De gewenste lantaarnpaal komt niet terug op die plek – de gemeente gaat dit onderhouden. Opdracht voor het maaien is uitgezet

Onderhoud Raalterweg is nodig in het najaar. Wellicht koppelen aan de geplande reconstructie. Ivm de bezuinigingen is het de vraag of die doorgaat. Deze kans benutten om de weg zo goed mogelijk in te richten met de beschikbare gelden –opnemen als agendapunt voor het overleg met de directie

Ter hoogte van nr. 24 liggen tegels scheef – herstraten

Ter hoogte van nr. 59 staat alles blank bij een flinke regenbui – straatkolk schoonmaken en nakijken

De familie Buijs heeft een brief gestuurd met opmerkingen – Deze zijn telefonisch besproken, geen verdere actie

Scholtensweg

Trottoir kort t.h.v. nr. 8 en slecht afgewerkt – wordt meegenomen in de eindevaluatie

Hoge inritten naar aanliggende straten en vernauwing t.h.v. nr. 8 dicht op de Achterhoekstraat – wordt meegenomen in de eindevaluatie

De oprit bij de Westrikstraat loopt door over het voetpad – wordt meegenomen in de eindevaluatie

De drempel naar de Ds. E. Kreikenlaan is hoog en zorgt voor veel vallende fietsers bij glad weer – wordt meegenomen in de eindevaluatie

Hekwerk langs pad naar trapveldje herstellen – is inmiddels hersteld

Tussen de parkeerplaats en nr. 42 is de groenstrook slecht onderhouden – Sallcon gaat dit onderhouden

De drempel vanaf Heeten is te hoog, dit is vorig jaar ook besproken – Dit blijkt een ‘harde constructie’ en lastig te verlagen. Afgesproken is dat dit alsnog gaat gebeuren.

Op de hoek met de Westrikstraat is de stoep regelmatig nat – de oorzaak zal achterhaald worden

Toegangsweg naar de Nieuwe Coers kent veel wateroverlast bij regenval –nakijken

Toegangsweg naar de Nieuwe Coers heeft weinig c.q. slechte verlichting –nakijken

Wanneer wordt het materiaal van Reko opgeruimd – Voor de bouwvakantie

Er ligt veel troep rond de glasbak – de afspraak is dat iedere woensdag wordt geveegd. Afspraak wordt aangescherpt.

Bordje Zonnenbergroute is slecht zichtbaar – verplaatsen

Sichemstraat

Kan er in de groenstrook een containeropstelplaats komen – Gemeente vraagt aan Rova of de containers op de weg opgesteld mogen worden. Rova licht de bewoners hierover in.