Buurtschouw 2011

d.d. 5 juli 2011….

Aanwezig:

Gemeente: Tom van Leeuwe, Gerrit de Groot, Gerard Holtkuile en Anita ten Broeke
Plaatselijk Belang Wesepe: Gerrit Dieperink Hans Koerhuis
Politie: Dolfien Posthoorn
Inwoner(s): Ben Bosman
Afwezig: SallandWonen: Sirima Weststrate

Algemeen

Veel onkruid op diverse plekken – Het straatbeeld voldoet niet aan het beeldbestek dat is afgesproken met Sallcon die het onderhoud doetVerwachting gereed 10-2011.

Achterhoekstraat

Het trottoir heeft op meerdere plekken scheve tegels – herstraten, verwachting gereed 11-2011 .

Bonekampweg

Groot verval tussen wegdek en berm – Berm aanvullen met grond, verwachting gereed 09-2011

Nabij kruising met Achterhoekstraat gaten in het wegdek – In het najaar vindt een inspectie van alle wegen plaats, waarna de prioriteiten voor 2012 worden vastgesteld. Op dit moment geen actie.

Boxbergerweg

Vanaf de Hiethaarshoek richting sportvelden ontbreekt het bord ‘verplicht fietspad’ en het straatnaambord ‘Boxbergerweg’ – aanbrengen door buitendienst gemeente, verwachting gereed 09-2011.

Brouwerskamp

Speeltuin ’t Klompje heeft een extra, maar onbedoelde ingang gekregen – haag inplanten, 1 meter hoog, met gaas ertussen door gemeente, verwachting gereed 01-2011

Mengerweg

Van 3 lichtmasten hangt het armatuur niet recht – armaturen recht te monteren, verwachting gereed 09-2011

Oude Spoorpad

Nabij de wetering is een bankje gewenst – PBW kan dit aanschaffen ten laste van het jaarlijkse door de gemeente toegekende budget of aanvragen in het kader van het dorpsontwikkelingsplan

Raalterweg

De berm bij de huisnummers 2 en 4 is na werkzaamheden niet meer goed. De bewoners willen de berm wel maaien als de gemeente deze eerst in orde maakt –Berm opruimen, aanvullen en inzaaien door buitendienst gemeente, verwachting gereed 08-2011

Bewoner ervaart onveilig gevoel door geparkeerde buitenlandse vrachtauto’s –Politie gaat kijken bij overlast. Dit betekent dat mensen eventuele overlast moeten melden bij de Politie.

De pijl met ‘U bevindt zich hier’ staat op de verkeerde plek op de plattegrondkast – aan te passen door Suurland Outdoor, verwachting gereed 09-2011

DSI’s (Digitale Snelheids Informatieborden) zijn weg – door technische problemen in de stroomtoevoer deden de dsi’s het niet goed. Ze zijn reeds getest en terug geplaatst.

Graag een bordje ‘I’ (informatie) plaatsen enkele meters voor de plattegrondkast – te plaatsen door de buitendienst van de gemeente, verwachting gereed 09-2011

Graag meer aandacht voor het onderhoud van de plantvakken – Vorig jaar heeft de gemeente er voor gekozen om de plantvakken in te vullen met gras in plaats van beplanting, dat is echter nog niet uitgevoerd. Het gras zal, als het eenmaal opgekomen is twee keer per jaar worden gemaaid, verwachting gereed 09-2011

Graag een tweede plattegrondkast bij het tankstation plaatsen – Suurland Outdoor gaat hiermee akkoord, de vraag ligt bij de eigenaar van het tankstation, verwachting gereed oktober 2011

Verwijzingsbord met plattegrond en huisnummers staat te dicht bij de bocht –verplaatsen naar de plek waar vroeger de bushalte was gesitueerd, ongeveer 40 meter verderop. Uit te voeren door de buitendienst van de gemeente, verwachting gereed 08-2011

Scholtensweg

Berm slecht afgewerkt na reconstructie – de buitendienst van de gemeente gaat dit opruimen, aanvullen en inzaaien. De bewoner van nr. 8 zal dit stuk gaan maaien. verwachting gereed 09-2011

Hoge inritten bij uitvalswegen – iets verlagen, verwachting gereed 10-2011
Plek ondergrondse glascontainers vaststellen, eventueel met de brievenbus erbij – eind september wordt dit vervolgt, ook in overleg met de dichtsbijzijnde bewoner. verwachting gereed 12-2011

Ter hoogte van Bonekampweg sleuf in drempel – herstraten door de buitendienst van de gemeente, verwachting gereed 09-2011
Veel onkruid in voetpad langs de weg – geen actie door gemeente, de conclusie is dat het voetpad te weinig wordt gebruikt

Sprokkelerveld

60 km aanduiding op weg is niet meer van toepassing – weghalen, maar dat lukt niet meer in 2011. het geeft ook geen gevaarlijke situaties. verwachting gereed in 2012.

Bord ’60-km’ aan begin fietspad kan weg – weg te halen door de buitendienst van de gemeente, verwachting gereed 08-2011

Straatnaamaanduiding ‘Mengerweg’ ontbreekt op twee plekken – twee borden aan de lichtmasten te bevestigen, verwachting gereed 10-2011

Verwijsborden aan ANWB-paal staan scheef – recht te zetten door de buitendienst van de gemeente, verwachting gereed 08-2011

Verzoek om twee straatlantaarns te plaatsen. Het is erg donker en het is een doorgaande fietsroute voor jeugd richting het sportpark – de gemeente vraagt een offerte aan Essent voor lichtpunten met dimfunctie voor de nachtelijke uren. De andere zes lantaarns bij de tunnel vervangen door LED-verlichting. PBW zal bij goedkeuring overleggen met de bewoners, verwachting gereed 09-2011

Tollenaar

Wanneer wordt het karrenspoor naar de Veldwachter aangelegd? – Bij het woonrijp maken van het gebied, wat nog enkele jaren kan duren. Er kan al wel een ommetje worden gemaakt in het eerste deel, als dit woonrijp wordt gemaakt. Plaatselijk Belang Wesepe is het hier niet mee eens, het wordt daarom geagendeerd voor het directieoverleg.

Velsdijk

In de bocht staan te weinig witte strepen – twee á drie strepen er bij te zetten, verwachting gereed 09-2011

Het wegdek is erg ongelijk door vorstschade – in het najaar volgt inspectie van alle wegen waarna de prioriteiten voor 2012 worden vastgesteld. Nu geen actie.

Weseperenkweg en Ds.E. Kreikenlaan

Het onderbord 30 km-zone is erg vaal – te vervangen, verwachting gereed 10-2011

Westrikstraat

De straat heet Westrikstraat, geen Westerikstraat – vier nieuwe borden bestellen wegen spelfout, 2 aan paal en 2 aan lichtmast, verwachting gereed 09-2011

Zonnenbergweg

Gaten in het asfalt – vullen, verwachting gereed 09-2011