Buurtschouw 2013

d.d. 25 juni 2013….

Aanwezig:

drie inwoners;
Gemeente Olst-Wijhe: Gerrit de Groot, Gerard Holtkuile en Anita ten Broeke.
Plaatselijk Belang Wesepe: Gerrit Dieperink, Reinier Vukkink, Gerri Vrielink.
SallandWonen: Sirima Weststrate
Politie: Dolfien Posthoorn

Algemeen

Verspreiding dierziekten door loslopende honden
– Dit is een algemeen probleem. Een artikel te plaatsen op de gemeentepagina en dit artikel doorsturen naar PB Wesepe. Zij zullen zorgen dat het in de dorpskrant komt en op de website www.wesepe.nl
– Verwachting gereed september 2013

Brouwerskamp

Lichtmast nr 1 doet het niet
– Herstellen
– Verwachting gereed september 2013

Onderhoud tuin voorzijde Brouwershof
-Tuin wordt zes keer per jaar geschoffeld en dan wordt ook onkruid verwijderd. Randen worden in de week na de buurtschouw bijgewerkt.

Gat naast verharding op de hoek met de Scholtensweg
– Aanvullen
– Verwachting gereed september 2013

Ds. E. Kreikenlaan

Lichtmast nr 5 staat scheef.
– Rechtzetten
– Verwachting gereed september 2013

Klompenmaker

Lichtmast ter hoogte van huisnummer 5 heeft een kap die met plakband vastzit.
– herstellen
– Verwachting gereed september 2013

Mengerwegtunnel

Afsluitpaaltje ontbreekt
– Dit paaltje blijft weg. Dit heeft te maken met een landelijke ontwikkeling waarbij fietspaaltjes worden verwijderd, omdat hier vaak ongevallen mee gebeuren.

Meulemanskamp

Vogelkers tussen huisnummer 3 en huisnummer 4
– De boom is dood en wordt vervangen
– Verwachting gereed november 2013

Oude Spoorpad

Langs het fietspad wordt niet gemaaid.
– Uitzoeken waarom dit niet in het maaibestek is opgenomen.
– Verwachting gereed september 2013

Straatnaambordje ontbreekt
– Is bij het maaien van de sloten eraf gereden. Niet terug te vinden. Nieuwe bestellen en bevestigen.
– Verwachting gereed september 2013

Raalterweg

  • Op twee plekken staan bouwvallen
  • – Betreft Raalterweg 9 en een schuur op het bedrijventerrein tussen Voskes en de Raalterweg. De gemeente gaat bekijken of hier iets aan gedaan kan worden.
  • – Verwachting gereed september 2013

Bij de Veldwachter staan teveel borden ‘U nadert een voorrangsweg’
– Eén bord verplaatsen naar de andere zijde van de weg aan ‘Oude Spoorpad’. Bord ‘Verplicht fietspad’ dat nu rechts van de weg staat moet links van de weg staan. Het rechtse voorrangsbord kan inderdaad weg. Dit kan niet naar de andere kant omdat daar geen wegaansluiting/kruising is. Het fietspad sluit aan op fietspad, niet op de weg!
– Is gereed gekomen op 16 juli 2013

Is al bekend wanneer de fietsverbinding wordt aangelegd?
– Verwachting gereed september 2013

Jonge eiken ter hoogte van huisnummer 54A zijn dood.
– Vervangen
– Verwachting gereed november 2013

Lindebomen ter hoogte van de huisnummers 57 t/m 63 zijn dood.
– Vervangen
– Verwachting gereed november 2013

Scholtensweg

Dode boom en dood hout in boom bij ingang school.
– Boom weghalen
– Verwachting gereed oktober 2013

Kinderen brengen via opening A. Bosschool en de Nieuwe Coers hout
en pallets naar achtergelegen veld. Het verzoek is hier een hek te plaatsen
– In overleg is besloten op dit moment niets te doen in verband met de achterliggende voorzieningen. Als de eigenaar van het land hier een hek voor wil
hebben, kan hij dit melden via het bestuur van PB.

Groene aankleding bij gebouwtje glasvezel.
– Reggefiber heeft dit toegezegd in 2012. Vragen naar de stand van zaken.
– Verwachting gereed september 2013

Bomen thv nr 11.
– Hier komen 2 of 3 nieuwe bomen.
– Verwachting gereed november 2013.

Voetpad zuidzijde doortrekken richting Tollenaar.
-In 2012 is een oversteek gemaakt, zodat het voetpad aan de andere zijde van de weg kan worden gebruikt. Geen actie.

Wens vanuit het dop: doortrekken van de fietsstraat tot de
glascontainers.
– Kost erg veel geld. Wens is genoteerd, maar wordt niet ingewilligd.

Regels fietsstraat zijn niet duidelijk.
– Regels van de fietsstraat mailen aan PB en Erik Zandbelt. In Nederland hebben fietsstraten geen juridische status, het zijn feitelijk fietspaden waarop alle overige categorieën weggebruikers zijn toegestaan. Een verkeersbord “fietsstraat” is dan ook niet in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) opgenomen. Doordat de rijloper van asfalt is gemaakt wordt hierop gefietst en bevindt de fietser zich meer richting de as van de rijbaan. Hierdoor ontstaat minder ruimte voor automobilisten om de fietser in te kunnen halen. Hierdoor voelt de fietser zich “koning”. Weggebruikers komend vanuit een inrit of zijweg met een inritconstructie (hoger gelegen dan de kruisende weg) dienen voorrang te verlenen aan het kruisend verkeer. Dit is wel in de RVV geregeld.
– Verwachting gereed juli 2013

Speeltuin ’t Klompje

Deel van beukenhaag is dood
– Zes struiken moeten vervangen worden
– Verwachting gereed november 2013

Zand aanvullen
– Elk jaar wordt de speeltuin twee keer gecontroleerd. Als het nodig is zand aan te vullen c.q. te vervangen, dan staat dit op de actielijst. Nakijken of dit inderdaad nog gaat gebeuren
– Verwachting gereed september 2013

Velsdijk

Gaten in de berm
– Aanvullen
– Verwachting gereed november 2013

Woolsdijk

Gaten in de berm
– Aanvullen
– Verwachting gereed november 2013

Zonnenbergerweg

Bij nr. 9 staan paaltjes met draad in de berm
– Politie gaat beoordelen of de verkeersveiligheid in het geding is. Zo ja, dan actie. Zo nee, dan situatie zo laten
– Verwachting gereed november 2013