Buurtschouw 2014

d.d. 24 juni 2014….

Aanwezig:

Gemeente Olst-Wijhe: Gerrit de Groot, Anita ten Broeke.
Plaatselijk Belang Wesepe: Gerrit Dieperink, Reinier Vukkink, Gerri Vrielink.
SallandWonen: Frank Droste
Politie: afwezig
Belangstellenden: Gerrit Jansen

Algemeen

Klachten over het onderhoudsniveau van de bermen:
– Actie: Huidige onderhoudsniveau is het vastgestelde beleid: gras in dorpen/woonwijken/bij speelterreinen wordt elke week gemaaid. De meeste bermen 2x per jaar en enkele bermen 1x per jaar (omdat er dan meer bloemen in de bermen komen). Meer info op http://www.olst-wijhe.nl/producten-en-diensten/producten-en-diensten/groenvoorziening-melding
– Actie door: n.v.t.
– Verwachting gereed: n.v.t.

Achterhoekstraat

Overhangend groen:
– Actie: In oktober worden bewoners aangeschreven voor overhangend groen. De buren gaan overleggen of ze een handje kunnen helpen.
– Actie door: Buitendienst gemeente en buren
– Verwachting gereed: oktober 2014

Weinig ruimte tussen heg en lichtmasten:
– Actie: Rolstoel, kinderwagen etc. kunnen gebruikmaken van de strook aan de overzijde van de straat.
Geen actie..

– Actie door: n.v.t.
– Verwachting gereed: n.v.t.

Bokkelerweg

De handwijzer op de hoek met de Zonnenbergerweg is sterk in verval:
– Actie: Weghalen en gebruiken voor het Weseper Erfgoed
– Actie door: Gerrit Jansen
– Verwachting gereed: juli 2014

Brouwershof

Overhangend groen op achterpad.
– Actie: Snoeien
– Actie door: Bewoners
– Verwachting gereed: juli 2014

Ds. E. Kreikenlaan

Drempel ter hoogte van nummer 1:
– Actie: Gerrit de Groot gaat overleggen met Tom van Leeuwe of en hoe dit opgelost kan worden
– Actie door: Buitendienst gemeente
– Verwachting gereed: oktober 2014

Vrachtwagen op terrein Wichink Kruit:
– Actie: Geen. Is geen grond van de gemeente. Vrachtwagen mag daar staan. Vraag is ook nog een keer uitgezet bij de wijkagent.
– Actie door: n.v.t.
– Verwachting gereed: n.v.t.

Scholtensweg

Gat in verharding na verplaatsing lichtmast nr. 13:
– Actie: Gemeente herstelt dit.
– Actie door: PB Wesepe en gemeente
– Verwachting gereed: juli 2014

Veel onkruid op het voetpad waardoor het smal wordt:
– Actie: Gemeente maait dit volgens de onderhoudsnorm twee keer per jaar. De gemeente is bereid om het onkruid eenmalig weg te branden als PB een vrijwilliger vindt die het wekelijks wil maaien.
-Actie door: PB Wesepe en gemeente
– Verwachting gereed: augustus 2014

Bruggetje over sloot tussen voetpad en de weg die leidt naar de ingang van de plukbloementuin:
– Actie: Gerrit Jansen gaat dit maken, PB Wesepe stelt hiervoor geld beschikbaar en Gemeente straat het aan
-Actie door: Gerrit Jansen, PB Wesepe en gemeente. 
– Verwachting gereed: augustus 2014

Velsdijk

Op de hoek met de Woolsdijk is het uitzicht erg slecht door hoog bermgras:
– Actie: Gerrit de Groot gaat dit bekijken en laat dit zo nodig maaien
– Actie door: Buitendienst van de gemeente
– Verwachting gereed: juli 2014