Buurtschouw 2016

d.d. 21 juni 2016….

Aanwezig:

Gemeente Olst-Wijhe: Gerrit de Groot, John Maatman
Plaatselijk Belang Wesepe: Jan Schepers, Anton Grotentraast
SallandWonen: Sirima Weststrate
Politie: Roy Kleinelangevelsloo
Belangstellenden: een vertegenwoordiger van het Weseper Erfgoed en Thea Attevelt van de ROVA

nr. straatnaam onderwerp actie actie door verwachting gereed gereed
1 Scholtensweg. Snelheid van de auto’s tussen de Raalterweg en Brouwerskamp. Snelheidsmeting uitvoeren. John van de Kolk en Gerard Overmars. Okt.
2 Scholtensweg. Maaien berm bij het kunstwerk van het Weseper Erfgoed. Aantal keren per jaar wordt er gemaaid bij het kunstwerk. PB, Anton Grotentraast. N.v.t. N.v.t.
3 Scholtensweg 32. Overhangende takken van een beuk die eigendom is van de bewoners Scholtensweg 30. De overhangende takken richting de gevel van nr. 32 worden gesnoeid. In 2017 wordt er nog een dikke tak gesnoeid. Bewoner van nr. 30 en eigenaar van de boom. Sept.
4 Scholtensweg. Bij Scholtensweg 46 is een strook bestrating verzakt. De strook verzakte betonklinkers wordt hersteld. Buitendienst. Juli.
5 Mengerweg. Verkeersveiligheid van het grote landbouwverkeer en overige verkeersdeelnemers. Er wordt al voorlichting gegeven door politie en gemeente aan de kinderen op de scholen. Het onderwerp wordt meegenomen in het directieoverleg. Anita ten Broeke. N.v.t. N.v.t.
6 Mengerweg. In de berm aan de Mengerweg zitten een aantal gaten. Voor de verkeersveiligheid bochtschildjes en een schrikhekje plaatsen. De gaten in de berm herstellen. Een aantal bochtschildjes plaatsen in de bocht en een schrikhek. Buitendienst. Juli.
7 Tollenaar. Grasbetonstenen verzakt parkeerplaats. De grasbetonstenen zijn iets verzakt. Men kan nog goed parkeren. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
8 Veldwachter. Er staat op enkele plekken water op het onverharde pad richting Veldwachter. Het is nog geen openbare weg of pad. Hij is nog niet opgenomen in de wegenlegger. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
9 Tollenaar. Afvalbak bij het speelterrein wordt niet geleegd. Afspraak met de gemeente dat de bewoners zelf de afvalbak zullen legen. DOP-werkgroep wil de bak weghalen. Waarschijnlijk heeft Weseper Erfgoed wel belangstelling voor de afvalbak. Dit wordt overlegd in het bestuur. DOP-werkgroep en Weseper Erfgoed. Sept.
10 Raalterweg/ Scholtensweg. Vraag van PB of de kruising volgend jaar eerder gemaaid kan worden t.b.v. de verkeersveiligheid. Kruising inplannen bij de andere kruisingen die eerder worden gemaaid. Dennis Noordman Okt.
11 Woolsdijk. Voorrang-situatie 60 km wegen. De meeste kruisingen richting Olst zijn nu gelijkwaardig. Dit wordt met borden aangegeven. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
12 Bonekampweg. Groenstrook wordt niet onderhouden. De groenstrook is opgenomen in het groenonderhoud bij Sallcon. Deze hebben op 21 juni de strook onderhouden. Dit wordt nu structureel meegenomen. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
13 Brouwerskamp. Veel onkruid op de parkeerplaats en Brouwershof. Het bestrijden van onkruid op verharding wordt alleen uitgevoerd in de kernen van Wijhe en Olst. Dit is het beleid op dit moment. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
14 Scholtensweg. Zwart witte markering t.h.v. de

Klompenmaker is beschadigd.

Bekijken of er onderhoud moet worden uitgevoerd aan de markering. Tom van Leeuwe. Okt.
15 Scholtensweg. Bij de afslag Klompenmaker zit een gat in de berm. Het gat in de berm herstellen. Buitendienst. Juli.
16 Scholtensweg. Op een aantal plekken wortelopdruk op het trottoir richting deRaalterweg. Het trottoir herstellen. Buitendienst. Juli.
17 Achterhoekstraat. Bij een woning is duidelijk overhangend groen geconstateerd. Bij de buurtschouw van 24 juni 2014 is dit ook aan de orde geweest. Toen is afgesproken dat de bewoners een brief van de gemeente ontvangen betreft overhangend groen. Bovendien zouden de buren overleggen of ze een handje konden helpen bij het snoeien van de conifeer. Buitendienst en eventueel Handhaving. Okt.
18 A. Bosschool. De afwatering van het schoolplein is niet goed. Er blijft veel water staan bij het fietsenhok. Bovendien is er onderhoud nodig aan het dak van het fietsenhok. Er liggen een aantal platen los. De bestrating herstellen van het gedeelte schoolplein en de platen van het fietsenhok inspecteren. Stichting de Mare en Gerrit Hulleman. Okt.
19 A. Bosschool. De afwatering in de zandbak is niet goed. Het zand lijkt heel vaak op drijfzand. De zandbak wordt voorzien van nieuw zand. Ook gaan we de drainage doorspuiten. Buitendienst. Juli.
20 Meulemanskamp. Berken snoeien die op de parkeerplaats staan bij het zalencentrum Wapen van Wesepe. In het contract van de gemeente met het zalencentrum is opgenomen dat men zelf verantwoordelijk is voor het groenonderhoud op de parkeerplaats. Wapen van Wesepe N.v.t. N.v.t.