Buurtschouw 2017

Sinds de invoering wordt in iedere kern in de gemeente Olst-Wijhe jaarlijks een buurtschouw gehouden. In Wesepe hebben we er niet één overgeslagen, tot 2017. Want de buurtschouw van 2017 ging niet door. En dat is goed nieuws, want de reden van het niet doorgaan is dat er niets gemeld is.

Dus er zijn helemaal geen klachten en onvolkomenheden aan wegen, openbaar groen, verlichting, enz.? Dat weten we natuurlijk niet zeker, maar ze zijn, op twee na in ieder geval niet gemeld.

Wat is er dan gemeld?
De parkeerstrook langs de Scholtensweg is op één punt niet goed bruikbaar omdat de beplanting ernaast te groot is geworden. De klacht is via het digitale loket van de gemeente gemeld en de gemeente zal ervoor zorgen dat de situatie in het najaar van 2017 aangepast wordt. De direct aanwonenden zijn hierover inmiddels geinformeerd. De hoge beplanting wordt vervangen door lage beplanting en direct naast de parkeerstrook worden tegels gelegd, 60 cm breed, zodat goed uit de geparkeerde auto’s gestapt kan worden.

De tweede klacht betrof stank en vervuiling van de sloot nabij Mueller Services (voorheen Meko). De gemeente heeft toegezegd dat deze sloot binnekort wordt gekorft en dan moet het probleem over zijn.

Hoe kan ik iets melden bij de gemeente?
Heeft u een klacht, wilt u de gemeente wijzen op een onvolkomenheid aan weg, openbaar groen, verlichting of anderzins? Maak dan gebruik van het meldingsformulier op de website van de gemeente Olst-Wijhe. Lukt dat niet, of wilt u het op een andere manier melden? Dat kan, meldingen kunt u ook doen via het Klant Contact Centrum (KCC):

  • Mondeling aan de balie of bellen: 14 0570;
  • Schriftelijk per e-mail: gemeente@olst-wijhe.nl of een brief sturen naar KCC Olst-Wijhe, Postbus 16, 8120 AA Olst.

Wilt u lierver eerst overleggen met iemand van Plaatselijk Belang Wesepe, of uw melding daar doen? Stuur dan een e-mail naar info@plaatselijkbelangwesepe.nl) of bel 0570-531973.

Meer informatie over de buurtschouw, en verslagen van eerder buurtschouwen vindt u hier.