Hoge grondwaterstand oorzaak niet banden lantarenpalen

Op de Jaarvergadering van Plaatselijk belang waren er een paar vragen richting de Gemeente meegenomen. Zij komen met de volgende antwoorden:

Op 23 december 2023 is een melding via onze website gedaan over lantarenpalen die niet werken als gevolg van de stroomstoring (Enexis postcodegebied 8124PZ) op dezelfde dag. Deze zijn nog niet hersteld.  Is de melding goed doorgekomen en wanneer gaan  de lantarenpalen weer aan?

Er zijn (te)veel lantaarnpalen die op dit moment niet branden in de gemeente Olst Wijhe en dus ook in Wesepe. Dit wordt veroorzaakt in het netwerk ondergronds van Enexis. Ten gevolge van de hoge grondwaterstanden van de afgelopen maanden is er op veel locaties in Overijssel kortsluiting ontstaan in verouderde verbindingsmoffen tussen twee kabels. Normaal liggen deze droog maar hebben nu geheel onder water gestaan. Om deze verbindingsmoffen op te sporen zijn meetwagens nodig. In Overijssel zijn er twee. Normaal is dat ruim voldoende. Nu door de extreme situatie niet waardoor het lang duurt voor de storing is opgelost. Zij vragen hiervoor ons begrip. Zij proberen zo snel mogelijk alle storingen op te lossen.

Blauwe stippen: lantarens die niet branden

Vraag 2: Op de Scholtensweg wordt te hard gereden en veel geparkeerd. Dit komt de veiligheid niet ten goede (al kwam vanuit de zaal de opmerking dat inwoners van Wesepe dit waarschijnlijk zelf doen). Wat kan hier aan gedaan worden?

De Scholtensweg wordt voornamelijk gebruikt door plaatselijk bekend verkeer. De bekendheid van het verloop van een weg maakt dat verkeersdeelnemers vaak sneller gaat rijden. Het gedeelte van de weg kent daarnaast weinig aansluitingen van woningen en daardoor is er sprake van vrij zicht, waardoor we ook sneller gaan rijden. Om de veiligheid te waarborgen, zijn de kruispunten van de Scholtensweg voorzien van kruispuntplateaus met een andere kleur verharding. Op de locaties waar uitwisseling van verkeer plaatsvindt, is de snelheid dan ook relatief laag. Daarmee is het maximale op het gebied van weginrichting bereikt.

De weg maakt onderdeel uit van een groter verblijfsgebied met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Parkeren op dergelijke wegen is toegestaan, er is immers een parkeerbehoefte en het snelheidsregime is laag. Parkeren dient wel plaats te vinden binnen de algemene verkeersregels. Zo is bijvoorbeeld parkeren op en binnen vijf meter van een kruispunt verboden.

spacer