Wesepe binnen een dag verlost van veel asbest

foto Vakfotograaf Berly Damman

“Mensen hadden niet verwacht dat tegen zulke geringe kosten zo’n groot probleem binnen een dag was opgelost”, vertelt Leo Senden. Hij kreeg als initiatiefnemer via Buurkracht veel mooie reacties naar aanleiding van de collectieve asbestsaneringsdag zaterdag in Wesepe. Zo’n 250 vierkante meter is vervangen met hulp van elf vrijwilligers.

spacer

Ook buitengebied moet met restafval naar ondergrondse container

Onlangs kregen alle huishoudens  in het buitengebied van Wesepe een brief van de gemeente Olst-Wijhe dat de containers voor restafval ingeleverd moeten worden. Zij moeten dan  in navolging van het dorp ook het restafval  zelf naar de ondergrondse containers. Na de zomervakantie start ROVA met het plaatsen van meerdere ondergrondse containers. Bewoners ontvangen dan een brief met een pas en uitleg over hoe het systeem werkt.

spacer

Voorzieningenhart zet in op toekomstbestendig Wesepe

Op de informatieavond voor het Voorzieningenhart in  Wesepe  werd een voorkeursscenario gepresenteerd die voor alle partijen het meest optimaal lijkt te zijn. Belangrijk daarbij is dat het dorpshart  blijft behouden en dat er reuring is. De school  zal dan een nieuwe plek krijgen bij de kerk. Er wordt ingezet op een sporthal bij het Wapen van Wesepe. De sportvelden blijven dan vooralsnog op de huidige locatie: De Muggert.

spacer

Vanavond informatieavond voortgang Voorzieningenhart

Vanavond woensdag 24 april is om 20.00 uur de informatieavond over de voortgang van het voorzieningenhart.  Het dorp heeft in november gekozen voor de diverse scenario’s, Die wensen zijn door de werkgroepen verder uitgewerkt en er is gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden zowel praktisch als financieel gezien.

spacer

Papier eruit, compost erin

Tijdens de oudpapieractie zaterdag 30 maart bij de familie Niemeijer aan de Kreikenlaan wordt in Wesepe ook weer  de Compostdag gehouden. Papier eruit en Compost erin voor wie dat wil. De actie start om 9.00 uur (tot 12.00 uur), maar OP=OP en maximaal 2 zakken per voertuig..

spacer

Peilingsavond Starterswoningen Wesepe

Morgenavond  21 januari wordt  er in het Wapen van Wesepe vanaf 20.00 uur een speciale avond georganiseerd waarbij de Wesepse jongeren van 18 tot 35 jaar gevraagd worden naar hun woonwensen. Wil jij ook graag een keer in Wesepe wonen, laat dan horen wat je wilt. Jouw mening telt.

spacer

Plaatselijk Belang Wesepe verdeelt bestuurszetels

Op de jaarvergadering eind vorig jaar werd Everdien Hartkamp al als nieuwe voorzitter gepresenteerd en nu zijn de taken binnen het bestuur verder verdeeld. Gejo Rouweler heeft de functie als penningmeester op zich genomen en ons nieuwe bestuurslid Remco Assink is de vice-penningmeester. Als vicevoorzitter blijft Henk Willink het bestuur nog even aanvullen met zijn kennis en ervaring. Het secretariaat is verdeeld tussen Judith Talens en ons andere nieuwe bestuurslid jessica Kloosterboer

spacer

Event Bewust Wonen en Leven in Holstohus

Zondagmiddag 11 november organiseert de gemeente Olst-Wijhe, in samenwerking met ut Huus het event Bewust Wonen en Leven. Deze gezellige en leerzame middag  voor het hele gezin heeft plaats in het Holstohuus in Olst van 13.00 tot 18,.00 uur.

spacer
spacer

Leefbaarheid in Wesepe komt aan de orde

Wesepe staat aan de vooravond van mogelijk grote veranderingen die de leefbaarheid in het dorp kunnen vergroten. De plannen voor de toekomst om te komen tot een voorzieningenhart worden uitgewerkt. De eerste plannen van mogelijke locatie zullen worden gepresenteerd tijdens de informatieavond op  donderdag  1 november in het Wapen van Wesepe. Deze avond staat  onder leiding van externe projectleider Tom Jannink en begint om 19.45 uur.

Dat er wat moet gebeuren staat buiten kijf.  De discussie over het voorzieningenhart van Wesepe heeft het afgelopen jaar veel losgemaakt. De A. Bosschool is versleten en moet nieuw bouwen, de gymzaal De Nieuwe Koers is afgeschreven en voldoet niet meer, het Wapen van Wesepe kampt met overcapaciteit, de sportvelden op de Muggert liggen ver buiten het dorp en de kerk wil  graag het gebouw openstellen voor allerlei andere activiteiten. Kortom, als er een slag gemaakt kan worden om de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren, is nu de tijd rijp. Daarom praten alle belanghebbenden mee in de stuurgroep en komen met ideeën hoe het verder moet met de inrichting van het dorp.

Gedragen plan

Om te komen tot een breed gedragen plan is de mening en de input van de inwoners van jong tot oud essentieel.  Met de kenbaar gemaakte wensen en ideeën kunnen de werkgroepen weer verder werken  om het plan steeds realistischer maken. Een goede opkomst tijdens de informatieavond is daarom van groot belang.

spacer