Project Sportdorp hoopt meer mensen in beweging te krijgen

Het project Sportdorp Olst-Wijhe-Wesepe moet de beweging worden om de achteruitgang van leden bij sportaanbieders in de gemeente, het inactief zijn van jong volwassenen en ouderen tegen te gaan. Van belang is dat de essentiële voorzieningen voor de leefbaarheid in stand worden gehouden. Sport en bewegen zijn een belangrijk bindmiddel.

De initiatiefnemers en de deelnemers aan het project Sportdorp Olst Wijhe zijn de bestaande sportaanbieder. Zij hebben de ambitie om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Met name richt dit project zich op de groep inwoners boven de 18 jaar (jong volwassenen, 30+ en 60+). Sport is het bindmiddel om de leefbaarheid in de dorpen op het gewenste niveau te brengen of te houden; sport is ook goed voor de gezondheid. Actief meedoen is het sleutelwoord; als aanbieder, actieve sporter, kaderlid, vrijwilliger of als supporter.

Krachten bundelen

De sportaanbieders in onze gemeente hebben hun de krachten gebundeld in het in 2014 opgerichte Sportplatform en willen samen een zeer gevarieerd aanbod doen van bestaande en nieuwe groeps- en individuele sporten, waar de inwoners behoefte aan hebben, op plaatsen, op tijdstippen en op een manier kunnen beoefenen die bij hen past.

Kennismakingsevent

Het eerste kennismakingsevent is gepland op zaterdag 28 april a.s. van 12.00 – 16.00 uur op het sportpark van SCWijhe’92. Tijdens dit event wordt (ver)nieuw(d) sportaanbod gepromoot door verschillende sportaanbieders uit de verschillende dorpen.

Beoogd resultaat

In het project wordt beoogd om minimaal 800 deelnemers via 6 events te bereiken, waarbij kennis wordt gemaakt met het aanbod van de deelnemende verenigingen en sportaanbieders. In het project worden tenminste 15 nieuwe sportactiviteiten gerealiseerd met minimaal 600 deelnemers die duurzaam sporten (10% ledengroei) die aan het einde van het project lid zijn van een vereniging of het combinatielidmaatschap. Dit is onze droom.

spacer