Archives

Leefbaarheid in Wesepe komt aan de orde

Wesepe staat aan de vooravond van mogelijk grote veranderingen die de leefbaarheid in het dorp kunnen vergroten. De plannen voor de toekomst om te komen tot een voorzieningenhart worden uitgewerkt. De eerste plannen van mogelijke locatie zullen worden gepresenteerd tijdens de informatieavond op  donderdag  1 november in het Wapen van Wesepe. Deze avond staat  onder leiding van externe projectleider Tom Jannink en begint om 19.45 uur.

Dat er wat moet gebeuren staat buiten kijf.  De discussie over het voorzieningenhart van Wesepe heeft het afgelopen jaar veel losgemaakt. De A. Bosschool is versleten en moet nieuw bouwen, de gymzaal De Nieuwe Koers is afgeschreven en voldoet niet meer, het Wapen van Wesepe kampt met overcapaciteit, de sportvelden op de Muggert liggen ver buiten het dorp en de kerk wil  graag het gebouw openstellen voor allerlei andere activiteiten. Kortom, als er een slag gemaakt kan worden om de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren, is nu de tijd rijp. Daarom praten alle belanghebbenden mee in de stuurgroep en komen met ideeën hoe het verder moet met de inrichting van het dorp.

Gedragen plan

Om te komen tot een breed gedragen plan is de mening en de input van de inwoners van jong tot oud essentieel.  Met de kenbaar gemaakte wensen en ideeën kunnen de werkgroepen weer verder werken  om het plan steeds realistischer maken. Een goede opkomst tijdens de informatieavond is daarom van groot belang.

spacer

Wesepe moet vernieuwen

Dat er wat moet gebeuren in Wesepe voor de toekomst, staat buiten kijf.  We willen allen graag dat de school en de kinderopvang blijft. Om aan de wensen en eisen  te kunnen  blijven voldoen op het gebied van onderwijs en cultuur zal er vernieuwd moeten worden en dat geldt ook voor de sporthal de Nieuwe Koers.  Daarom is het voorzieningenhart gelanceerd, waar op een plek meerdere voorzieningen zijn  die dan van elkaars faciliteiten en diensten gebruik kunnen maken.

spacer

Hoe kan Wesepe er over vier jaar uitzien?

Hoe kan Wesepe er over vier jaar uitzien? Is het dorp dan weer toekomstbestendig?  Er wordt hard gewerkt om te kijken of een voorzieningenhart te realiseren is. Woensdagavond is er een intentieverklaring getekend door zeven partijen, De voorzitter van de werkgroep, Jan Schepers, sprak de hoop uit dat er over vier jaar (2022) inderdaad iets moois is gekomen waarbij de diverse voorzieningen qua onderwijs, sport en cultuur centraal elkaar versterken.

spacer

Inloopavond Voorzieningenhart leidt tot vervolg onderzoek

De inwoners van Wesepe hebben in ruime mate gebruik gemaakt  om hun stem te laten horen over het voorzieningenhart tijdens de inloopavond eind maart. Belangstellenden werden uitgenodigd om over diverse thema’s hun mening te geven.. Met subsidie van de Provincie kunnen er nu weer vervolgstappen worden gezet  in het onderzoek  of zo’n centraal voorzieningenhart haalbaar is en hoe dan.

spacer

Een kloppend hart

Dat het hart een belangrijk orgaan is in ons lichaam, weten we allemaal. Daarom zijn we er ook zo zuinig op.Hetzelfde geldt voor het hart in een stad of een dorp. Een centrale plaats waar activiteiten plaatsvinden, een plek waar reuring is en waar wij als inwoners trots op zijn. Het is belangrijk, om op gezette tijden de vinger aan de pols te houden om te controleren of de wijze waarop het dorpshart functioneert nog in overeenstemming is met de wensen van de bevolking.

spacer