Wesepe Energie Neutraal (WEN)

werkgroep energie-transitie Wesepe

plan van aanpak / stappenplan / actieplan

Herhaling van de doelen van de werkgroep op hoofdlijnen

1 een optimum realiseren richting een energie-neutraal dorp Wesepe2

2  zoveel als mogelijk is projecten in het kader van dit optimum stimuleren en opstarten in en voor ons dorp

3 alle lopende projecten in kaart brengen en de onderlinge afstemming en de samenhang coördineren m.v. nauwe                       samenwerking  met bestaande energie-platforms binnen onze gemeente Olst Wijhe kennis, ervaring en                                     creativiteit  delen en stapelen

4 m.v. nauwe samenwerking  met bestaande energie-platforms binnen onze gemeente Olst Wijhe kennis, ervaring                       en creativiteit delen en stapelen

Hoe kan de werkgroep als vliegwiel als stimulans functioneren ?

Bewustzijn creëren bij onze dorpsgenoten v.w.b. de noodzaak tot energie-transitie à bijvoorbeeld door een                                presentatie

1 De mogelijkheden in beeld brengen voor CO2-reductie en reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen                           leidraad is het principe trias energetica.

2 Aantonen a.h.v. praktijkvoorbeelden wat de reductie oplevert in termen van hoeveelheden CO2 en fossiele                                brandstoffen.

3 Aantonen dat maatregelen €URO’s opleveren; investeringskosten versus financieel rendement.

4 De mogelijkheden van stimulerende subsidies, fiscale voordelen, groen financiering et cetera in beeld brengen.