Wesepe moet vernieuwen

Dat er wat moet gebeuren in Wesepe voor de toekomst, staat buiten kijf.  We willen allen graag dat de school en de kinderopvang blijft. Om aan de wensen en eisen  te kunnen  blijven voldoen op het gebied van onderwijs en cultuur zal er vernieuwd moeten worden en dat geldt ook voor de sporthal de Nieuwe Koers.  Daarom is het voorzieningenhart gelanceerd, waar op een plek meerdere voorzieningen zijn  die dan van elkaars faciliteiten en diensten gebruik kunnen maken.

De inloopavond  eind maart heeft voor de stuurgroep voorzieningenhart veel informatie opgeleverd  waar ze mee aan de slag gaan. In die stuurgroep zijn alle partijen vertegenwoordigd en daaruit  zijn nu vier werkgroepen geformeerd.

Vastgoed

Zo gaat de werkgroep vastgoed een aantal locaties bekijken waar  mogelijk zo’n voorzieningenhart zou kunnen komen. Naast  de omgeving van het zalencentrum  zijn ook het Meko-terrein,  het terrein bij de brouwerskamp en een mix van locaties in onderzoek.

Organisatie

De werkgroep organisatie bekijkt welke structuur daarvoor geschikt is en: wie dan waarvoor verantwoordelijk is. Daarvoor zijn ze onlangs naar Nieuw Heeten geweest om te kijken hoe dat  op de multifunctionele accommodatie De Belte is georganiseerd.

Exploitatie

De werkgroep exploitatie bekijkt de mogelijkheden en kansen om van elkaars diensten gebruik te maken, wat het nu allemaal kost en wat het in een nieuwe situatie zou gaan kosten en opbrengen

Communicatie

Tot slot moet de werkgroep communicatie zorgen dat iedereen in het dorp zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over de stand van zaken en over het hoe en waarom. Om zo te zorgen dat de betrokkenheid van de inwoners  groot blijft.

In juli komt de stuurgroep weer bijeen. Na de vakantie zal een en ander uitgewerkt zijn en wordt  er  een informatieavond georganiseerd om de Wesepenaren in te lichten en bij eventuele besluiten te betrekken. Vast staat dat er iets moet gebeuren, ook de Gemeente is welwillend en denkt positief mee. Samen kunnen er stappen richting de toekomst worden gezet.

spacer