Buurtschouw 2012

d.d. 3 juli 2012….

Aanwezig:

Gemeente Olst-Wijhe: Dennis Noordman, Gerrit de Groot, Gerard Holtkuile en Anita ten Broeke
Plaatselijk Belang Wesepe:Gerrit Dieperink, Gerri Vrielink en Hans Koerhuis
SallandWonen:Sirima Weststrate
Afwezig m.k.:Politie

Achterhoekstraat

Ter hoogte van nummer 18 overhangend groen.
– In het najaar wordt al het overhangend groen gecontroleerd en worden eigenaren aangeschreven.
– Verwachting gereed 11-2012.

In plantvakken zit veel onkruid.
– Renoveren.
– Verwachting gereed 12-2012
.

Bonekampweg

Groot verval tussen wegdek en berm.
– Alleen op de plekken waar verval groot is, berm aanvullen met zwarte grond.
– Verwachting gereed 10-2012.

Brouwerskamp

Tuinafval op hoek met Scholtensweg.
– Achterhalen wie dit doet en maatregelen nemen.
– Verwachting gereed 07-2012.

Ds. E. Kreikenlaan

Beuken moeten worden gesnoeid.
– Snoeien.
– verwachting gereed 11-2012.

Klompenmaker

Er wordt gevoetbald op het grasveld.
– Op zich is dit geen probleem. De jeugd moet wel aangesproken worden dat ze hun eigen afval opruimen en rekening houden met de boom.
– Verwachting gereed 07-2012.

Meulemanskamp

Vogelskers tussen nr 3 en 4 ziet er slecht uit.
– In de gaten houden. Voor de vogelkers die dit voorjaar is afgebroken, wordt aan het eind van dit jaar een nieuwe geplant.
– Verwachting gereed 12-2012.

Oude Deventerweg

Tuinafval tussen garage Vokes en voormalig café Middel.
– Achterhalen wie dit doet en maatregelen nemen.
– Verwachting gereed 07-2012.

Raalterweg

Ter hoogte van nummer 9 overhangend groen.
– In het najaar wordt al het overhangend groen gecontroleerd en worden eigenaren aangeschreven.
– Verwachting gereed 11-2012.

Enkele nieuwe eiken ter hoogte van nummer 54 A doen het niet goed.
– In de gaten houden en vervangen indien nodig.
– Verwachting gereed 12-2012.

Ter hoogte van de nummers 57- 63 staan 3 dode lindebomen.
– Kappen, in het najaar wordt een nieuw groenbeleidsplan vastgesteld. Daarna beoordelen of- en zo ja, wat er wordt teruggeplant.
– Verwachting gereed 12-2012.

Tegenover het Oude Spoorpad staat op het fietspad een bord ‘verplicht fiets- bromfietspad’.
– Bord vervangen voor een bord ‘verplicht fietspad’. Brommers moeten nl. op de rijbaan.
– Verwachting gereed 07-2012.

Graag tweede plattegrondkast bij tankstation plaatsen.
– Suurland Outdoor is akkoord. Vraag ligt nu bij tankstationhouder. Bord is verdwenen. PB is op de hoogte. Via Suurland wordt geprobeerd alsnog een bord te plaatsen. Stand van zaken in juni 2012: Suurland heeft een goede gebruikte kast staan. In november 2012 worden alle kaarten in de kasten vervangen. Dan wordt ook de tweede kast
in Wesepe geplaatst. Suurland neemt voor plaatsing contact op met Hartholt voor juiste plek en tijdstip.

– Verwachting gereed 12-2012.

Scholtensweg

Regelmatig glas op voetpad bij ondergrondse afvalcontainers.
– 1 x per 2 weken aanvegen.
– Verwachting gereed niet van toepassing, continu activiteit.

Twee bomen thv nr 11 dood of bijna dood.
– Najaar kappen en nieuwe zetten. Eerst grondonderzoek doen en achterhalen waarom bomen het hier niet doen.
– Verwachting gereed 10-2012.

Pad vanaf Tollenaar.
– Tegenover de Tollenaar een paadje aanleggen tussen de Scholtensweg en het voetpad. Geen voetpad aanleggen aan de andere zijde van de Scholtensweg.
– Verwachting gereed 10-2012.

Lichtmast nr 13 staat midden op het trottoir. Lichtmast nr 11 staat scheef c.q. gedraaid.
– Lichtmast nr 13 verplaatsen naar de rand van het trottoir. Lichtmast nr 11 draaien
– Verwachting gereed 10-2012.

Groenstrook thv nrs 25, 27 en 29 geeft hinder bij uitstappen.
– Groen wordt 1 x per 5-6 jaar teruggesnoeid. Gemeente zal bij maandelijkse ronde groen aan parkeerstrook bijsnoeien. Dit mogen bewoners ook zelf doen.
– Verwachting gereed niet van toepassing, continu activiteit.

Er is een ‘huisje’ gebouwd in verband met de aanleg van glasvezel. Wordt rondom nog groen aangeplant?
– Navragen
– Verwachting gereed 07-2012.

Schoolzone, diverse opmerkingen
– Hierover is al contact met de gemeente. Buiten de buurtschouw houden.

Sprokkelerveld

60 km aanduiding op weg is niet meer van toepassing.
 Weghalen. Geeft geen gevaarlijke situaties. (punt uit buurtschouw 2011)
– Verwachting gereed 12-2012.