boerenmetwater

Welkom, even voorstellen…….

Plaatselijk Belang Wesepe is opgericht op 1 mei 1927 en heeft als doel de belangen van de inwoners van Wesepe en omgeving te behartigen. Het zou te ver voeren om al onze activiteiten te benoemen, maar denk bijvoorbeeld aan:

  • > Overheden als gemeente en provincie wijzen op klachten en onvolkomenheden, zoals gebreken aan wegen, fiets- en voetpaden, bewegwijzering, lichtpunten, bermen, wateroverlast, riolering, enzovoorts;
  • > Besprekingen voeren met genoemde overheden om tot oplossingen te komen en aandringen op ontwikkeling bestemmingsplan en voldoende woningbouw;
  • > Stimulering en instandhouding van het verenigingsleven.
  • > Maandagenda in dorpskrant Wesepe.

facebook

twitter

Lid worden

Bent u nog geen lid? Sluit u zich dan nu aan bij Plaatselijk Belang Wesepe. Met vriendelijke groet, het bestuur.

Published: 29 november, 2013 

Energieadvies en Isoleren centraal op informatieavond

Op initiatief van Buurkracht Wesepe was er woensdagavond in het Wapen van Wesepe een informatieavond over energieadvies en isoleren om zo je huis zo duurzaam mogelijk te maken. Ook de mogelijkheden van subsidies kwamen aan de orde.

Na een openingswoord van Leo Senden was het woord aan Marco Revenberg van energieloket Salland. Met een soms gratis quickscan kan er als eerste gekeken worden waar warmte het huis verlaat en koude binnenkomt. Dan wordt duidelijk waar geïsoleerd zou moeten worden: onder daken, tussen muren en of onder de vloer. Ook tips aan veel verbruikende installaties horen daarbij om zo samen alle mogelijkheden te bekijken hoe het beste de energiekosten naar beneden kunnen worden gehaald.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is presenatie-marco-1024x696.jpg

Voor meer informatie zie: www.facebook.com/energieloketsalland of mail naar energieloketslaland@gmail.com.

Subsidie

Gaat men over tot isoleren of nog beter isoleren van een eigen huis dan zijn er mogelijkheden voor subsidies (SEEH). Daarvoor moeten na 15 augustus van dit jaar minimaal twee verschillende maatregelen getroffen worden op het gebied van isolatie. Tevens moet dan wel een bouwkundig geregistreerd bedrijf of persoon ingeschakeld worden. Daarna werd door een paar bedrijven de mogelijkheden van isolatie verder uitgelegd en waar op gelet moet worden en was er volop gelegenheid informatie in te winnen.

spacer
spacer

Laatste inzameldag grijze container 18 oktober

Ook in het buitengebied van Wesepe is ROVA begonnen met de invoering van omgekeerd inzamelen, Dit betekent dat restafval voortaan weggebracht moet worden naar een ondergrondse container. Vrijdag 18 oktober wordt de grijze container voor de laatste keer geledigd. Op zaterdag 19 oktober wordt dan deze restafvalcontainer ingenomen

spacer

De eikenprocessierups In Olst-Wijhe

U heeft in de media vast wel gehoord dat er veel overlast is van de eikenprocessierups. Ook in onze gemeente zijn er veel nesten. We kennen zogenaamde prioritaire gebieden, met name binnen de bebouwde kom en enkele veelgebruikte routes. Een groot deel van de eiken in deze gebieden is preventief behandeld en vrij van eikenprocessierupsen.

spacer

Wesepe binnen een dag verlost van veel asbest

foto Vakfotograaf Berly Damman

“Mensen hadden niet verwacht dat tegen zulke geringe kosten zo’n groot probleem binnen een dag was opgelost”, vertelt Leo Senden. Hij kreeg als initiatiefnemer via Buurkracht veel mooie reacties naar aanleiding van de collectieve asbestsaneringsdag zaterdag in Wesepe. Zo’n 250 vierkante meter is vervangen met hulp van elf vrijwilligers.

spacer

Ook buitengebied moet met restafval naar ondergrondse container

Onlangs kregen alle huishoudens  in het buitengebied van Wesepe een brief van de gemeente Olst-Wijhe dat de containers voor restafval ingeleverd moeten worden. Zij moeten dan  in navolging van het dorp ook het restafval  zelf naar de ondergrondse containers. Na de zomervakantie start ROVA met het plaatsen van meerdere ondergrondse containers. Bewoners ontvangen dan een brief met een pas en uitleg over hoe het systeem werkt.

spacer

Voorzieningenhart zet in op toekomstbestendig Wesepe

Op de informatieavond voor het Voorzieningenhart in  Wesepe  werd een voorkeursscenario gepresenteerd die voor alle partijen het meest optimaal lijkt te zijn. Belangrijk daarbij is dat het dorpshart  blijft behouden en dat er reuring is. De school  zal dan een nieuwe plek krijgen bij de kerk. Er wordt ingezet op een sporthal bij het Wapen van Wesepe. De sportvelden blijven dan vooralsnog op de huidige locatie: De Muggert.

spacer

Vanavond informatieavond voortgang Voorzieningenhart

Vanavond woensdag 24 april is om 20.00 uur de informatieavond over de voortgang van het voorzieningenhart.  Het dorp heeft in november gekozen voor de diverse scenario’s, Die wensen zijn door de werkgroepen verder uitgewerkt en er is gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden zowel praktisch als financieel gezien.

spacer

Papier eruit, compost erin

Tijdens de oudpapieractie zaterdag 30 maart bij de familie Niemeijer aan de Kreikenlaan wordt in Wesepe ook weer  de Compostdag gehouden. Papier eruit en Compost erin voor wie dat wil. De actie start om 9.00 uur (tot 12.00 uur), maar OP=OP en maximaal 2 zakken per voertuig..

spacer

Peilingsavond Starterswoningen Wesepe

Morgenavond  21 januari wordt  er in het Wapen van Wesepe vanaf 20.00 uur een speciale avond georganiseerd waarbij de Wesepse jongeren van 18 tot 35 jaar gevraagd worden naar hun woonwensen. Wil jij ook graag een keer in Wesepe wonen, laat dan horen wat je wilt. Jouw mening telt.

spacer