Eerste bijeenkomst met een uitgebreid team

DOP-Wandelen-en-fietsen-rond-WesepeDe DOP- werkgroep Wandelen en fietsen rond Wesepe is op 22 januari voor het eerst na de presentaties van de plannen op 13 november bij elkaar gekomen in Ontmoetingscentrum ‘De Beukennoot’. Inmiddels bestaat de werkgroep uit zes personen: Erna Albers, Reinier Gosker, Anton Grotentraast, Gerrit Jansen, Jan Regterschot, Jan Wichems, en als adviserend lid: Karin Köster. Wij besloten met de wandelroutes te beginnen. De fietsroutes komen later.

Nadenkend over de doelgroepen die wij onze wandelroutes aanbieden, besloten we aandacht te geven aan wandelaars die gebruik maken van een bed & breakfast of een camping in Wesepe en omgeving (1), wandelaars die plezier hebben in geocaching (2) en wandelaars die op de bestaande wandelroutes in Wesepe e.o. gebruikt maken van de QRcode (3).

Wij willen twee ideeën verder uitwerken:

  1.  Binnen een bewandelbare cirkel rond Wesepe gaan we het bestaande Wandelnetwerk Salland (WNS) voorzien van interessante informatie m.b.v. QRcodes. We schenken aandacht aan de geschiedenis van Wesepe, aan het landschap en aan de natuur.
  2. Nieuwe wandelroutes gaan we uitzetten m.b.v. Geocaching. Daarvoor gaan we als werkgroep eerst een zaterdagmiddagje (1 maart) stappen met Bas Jansen om te ervaren hoe dat werkt. Inmiddels zijn we begonnen om een x-aantal plekken te bepalen waarover we informatie willen geven. Ideeën en suggesties uit de bevolking van Wesepe e.o. zijn welkom!
  3. Wij besloten bovendien een speciale éénmalige wandeling uit te zetten ten behoeve van het het Cultureel Minifestival Wijland dat op 13/14 september in Wesepe plaats zal vinden.

Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 12 maart, aanvang 20.00 uur in De Beukenoot. De stemming zit er inmiddels behoorlijk in. Wanneer u alsnog lid wilt worden van de werkgroep – wat wij ons goed kunnen voorstellen – kunt zich opgeven bij: Jan Wichems, Achterhoekstraat 24, 8124 AM Wesepe. Telefoon 0570 – 53 15 05 en e-mailadres j.wichems24@gmail.com.

spacer