Wesepe kan leren van Heetens Zonnepark

“We zijn met de neus in de boter gevallen. Vorige week zijn we echt in productie gegaan en we hebben nu al een opbrengt van 85 megawattuur opgewekt. Dat is voor 25 huishoudens voor een heel jaar stroom” vertelt Edward Weening, voorzitter van de coöperatie Endora. Daarmee opende hij gisteren officieel  het  Zonnepark in Heeten.

Wat kan wel

Het park bestrijkt  ruim 3 hectare in een gebied tussen het sportpark, de rondweg en een woonwijk en 2,5 hectare is bedekt met 7,752 zonnepanelen. Daarmee worden 600 huishoudens in Heeten van stroom voorzien.  “Er is de afgelopen vijf jaar heel veel werk verzet door veel personen. Het heeft veel voeten in  aarde gehad dit te realiseren , een initiatief van vijf Heetenaren die daadwerkelijk iets  aan duurzaamheid wilden  doen in het dorp. Dat is dus gelukt door vooral te kijken wat wel kan, en niet wat niet kan.

Eigen beheer

Het park is  in eigen beheer en werkt 100 procent groene energie op oor de bewoners.. “We zijn als kleine lokale coöperatie een echte energieleveranciers maar wel zonder winstoogmerk . We kunnen de concurrentie met grote leveranciers prima aan. Ook zijn we bezig met het opzetten van participaties zodat inwoners financieel kunnen bijdragen en profiteren van dit initatief.  Participanten krijgen tevens een stem in het Endona Maatschappelijk Fonds dat lokale maatschappelijke doelen gaat steunen. Met de winst hebben we hele mooie plannen.”, aldus Weening.

Ondersteunen initiatieven in de buurt

“Op verzoek kunnen en willen we ook andere initiatieven in de buurt ondersteunen.  Al onze kennis en ervaring willen we inzetten. We worden nu al heel veel gevraagd om te vertellen over onze ervaringen.”  Daar kan Wesepe dus volop van profiteren.

spacer