Archives

spacer
spacer

Voorlopig geen voorzieningenhart

Helaas heeft de gemeente Olst-Wijhe besloten een Voorzieningenhart voor Wesepe op de lange baan te schuiven. Er is heel veel werk door vele vrijwilligers in stuurgroep en diverse werkgroepen gestoken om naar allerlei door mogelijkheden te kijken om Wesepe een kloppend hart voor de toekomst te geven. Er blijkt helaas nu geen geld voor beschikbaar. Er zal wel op korte termijn worden geïnvesteerd in achterstallig onderhoud aan de school en het Wapen van Wesepe.

Het bericht van de gemeente

De gemeente heeft met een stuurgroep van inwoners van Wesepe onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een zogenaamd voorzieningenhart te realiseren. Het voorzieningenhart houdt in dat er één centrale plek is voor onderwijs, sport én ontmoeten. Uit het onderzoek blijkt dat samenvoeging van de huidige voorzieningen, de Bosschool, gymzaal de Nieuwe Coers en zalencentrum het Wapen van Wesepe, niet de gewenste samenwerkingsvoordelen oplevert. Hierdoor valt realisatie van het Voorzieningenhart te duur uit, mede in het licht van de huidige financiële situatie van de gemeente. Afgesproken is wel dat scholenkoepel De Mare en de gemeente de komende jaren zullen investeren in de school en het Wapen van Wesepe. Na deze investering stuurt het college van B&W aan op realisatie van het Voorzieningenhart in 2031. 

Upgrade Wapen van Wesepe

Gedurende het onderzoek, dat in 2018 startte, is het onderhoudsprogramma van het Wapen van Wesepe (WvW) op een laag pitje gezet. De gemeente wil nu een verbetering van het pand doorvoeren zodat de exploitatie van het WvW verbetert. Met het bestuur van het WvW is afgesproken dat er in 2021 geïnvesteerd wordt in planmatig achterstallig onderhoud, energiebesparende maatregelen aan daken, gevel, vloeren en installaties.

Inspanningsverplichting

De stuurgroep betrokken bij het onderzoek heeft zich uitgesproken voor realisatie van een voorzieningenhart Wesepe op korte termijn. Ondanks het feit dat begrip bestaat voor de financiële situatie van de gemeente is de stuurgroep van mening dat realisatie van het voorzieningenhart op korte termijn van groot belang is voor de toekomst en leefbaarheid van het dorp Wesepe. 
Het college van B&W stelt nu aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met het afsluiten van een overeenkomst met de stuurgroep Voorzieningenhart Wesepe. Hierin wordt een inspanningsverplichting opgenomen om in 2028 opnieuw om tafel te gaan over de realisering van een Voorzieningenhart in Wesepe. En hierbij de intentie uit te spreken om vanaf 2032 de benodigde financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen en dit op te nemen in het raadsprogramma voor de periode 2026-2030. De gemeenteraad brengt in het kader van dit voorstel op 23 augustus een werkbezoek aan Wesepe. 

Stuurgroep

De onderzoeken en initiatieven voor het Voorzieningenhart Wesepe werden begeleid door een breed samengestelde stuurgroep. Deze bestaat uit Stichting De Mare, gemeente Olst-Wijhe en belanghebbenden uit het dorp Wesepe, te weten Stichting Zalencentrum Wesepe, Sportclub Wesepe, Protestantse gemeente Wesepe, KOOS en Plaatselijk Belang Wesepe. De vertegenwoordigers uit het dorp Wesepe in de stuurgroep steunen het voorstel van het college van B&W niet voor wat betreft de inspanningsverplichting. Zij steunen wel het investeringsvoorstel voor het zalencentrum Wapen van Wesepe.

spacer

Cursus Politiek Actief voor iedereen

De gemeente Olst-Wijhe organiseert samen met ProDemos en de gemeente Raalte de cursus Politiek Actief. Inwoners kunnen In juni kun gratis meedoen met deze cursus. Politiek Actief is er voor iedereen.

Politiek Actief is er voor iedereen. Man of vrouw, jong of ouder, met of zonder een beperking, van oorsprong Nederlands of met een migratieachtergrond. Iedereen is welkom! Politiek is al lang niet meer alleen weggelegd voor alleen oudere mannen 😉 Denk je er over na om politiek actief te worden, zit je in het bestuur van een vereniging en wil je leren hoe je invloed kunt uitoefenen op de lokale besluitvorming óf vind je het gewoon leuk om meer te leren over de politiek? Meld je dan aan.

De cursus vindt plaats op 8, 15, 22 en 29 juni en geeft antwoord op vele vragen. Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid?. Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de gemeente. Zo krijg je ervaring uit de praktijk mee en train je nuttige vaardigheden. Tot slot ben je aanwezig bij een gemeenteraadsvergadering.

Aanmelden? Stuur dan een mail naar griffie@olst-wijhe.nl

Voor meer info: www.olst-wijhe.nl/politiekactief

spacer

Geen compost erin

Helaas heeft de ROVA ook dit jaar moeten besluiten dat de Compostdag 2021 binnen haar gemeentes niet door kan gaan vanwege de landelijke maatregelen rondom corona.

Er kan dus wel gewoon papier worden weggebracht op zaterdag 27 maart van 9.00 uur tot 12.00 uur in de containers op het erf bij de familie Niemeijer aan de Ds. E.Kreikenlaan , maar er zal dan geen compost meegaan. We hopen dat we volgend jaar weer mee kunnen werken aan deze leuke acte.

spacer

Gelukkig Nieuw Jaar

Plaatselijk Belang Wesepe wenst u allen een gelukkig 2021. Dat we Corona achter ons mogen gaan laten en weer bouwen aan de toekomst.

spacer

Help Wesepe, doe mee aan haalbaarheidsonderzoek

In de dorpskrant van september stond dat in juli het ‘Ontwikkelteam aardgasvrij Wesepe’ van start is gegaan met een haalbaarheidsonderzoek. Uiteindelijk is het de bedoeling om via Energie Coöperatie Duurzaam Wesepe (ECDW) duurzame en relatief goedkope energie aan te kunnen bieden aan alle Wesepenaren. Dus doe mee aan dit onderzoek.

De kernvragen zijn:

  1. Kunnen de woningen in Wesepe aardgasvrij worden gemaakt?
  2. Welke maatregelen zijn daarvoor nodig en welke zijn het meest geschikt?
  3. Hoeveel gaat dat kosten?

De eerste vraag die we u stelden was uw verbruiksgegevens van gas en elektra door te geven aan Leo Senden (ljmh.senden@hotmail.com) of Derk Erbe (derk.erbe@outlook.com

Start inventarisatie woningen

Inmiddels is het ontwikkelteam begonnen met de tweede stap, het inventariseren wat per woningtype nodig is om de woningen aardgasloos te krijgen. De gegevens die we daarbij nodig hebben, komen overeen met de 10 vragen die u moet beantwoorden als u een energielabel voor uw woning aanvraagt.

Doordat Marco Revenberg van Woningadvies.Nu ook aan tafel zit, kwam het idee naar voren om twee vliegen in één klap te kunnen slaan. U vraagt als woning-eigenaar nu voor slechts € 8,00 het energielabel voor uw woning aan en de werkgroep krijgt antwoord op haar vragen.

Energielabel aanvragen, nu kan het nog spotgoedkoop

Vereniging Eigen Huis adviseert haar leden om nog dit jaar een energielabel voor de eigen woning te regelen. Nu kunt u het nog zelf regelen en zijn de kosten beperkt tot € 8,00. Vanaf volgend jaar zullen de tarieven starten bij € 190,00 voor een kleine woning. Dit komt omdat een energieadviseur dan de gehele woning moet opmeten en allerlei gegevens moet vastleggen om vervolgens met speciale software een berekening te kunnen maken. Nalezen kan op de website van Vereniging Eigen Huis: https://www.eigenhuis.nl/actueel/pers/2020/06/16/05/00/energielabel-wordt-duur-regel-het-daarom-nu#/

Energielabel aanvragen, hoe werkt dat?

De huidige situatie is dat u via de website www.energielabelvoorwoningen.nl zelf tien vragen beantwoord, waar nodig een foto of bijvoorbeeld factuur toevoegt en dan voor € 8,00 uw energielabel krijgt. Als u dan bij de aanvraag moet kiezen voor een erkend deskundige en u typt dan de naam Revenberg in, kunt u Marco Revenberg van Woningadvies.Nu selecteren. Gemakkelijk, in ons dorp en bereikbaar voor vragen.

Met uw toestemming gebruiken we dan geanonimiseerd de gegevens over de isolatiewaarden van uw woning binnen het ontwikkelteam.

Heeft u al een energielabel of u wilt geen energielabel maar wel de gegevens met ons delen, wilt u dan ook contact opnemen? Alvast bedankt!

Dorpsbijeenkomst

Als het onderzoek verder is uitgewerkt  wil het ontwikkelteam door middel van een dorpsbijeenkomst belangstellenden verder informeren over de resultaten. Via de Dorpskrant en de website Wesepe.nl houden we u op de hoogte.

Informatie

spacer

Aandacht voor betaalbare woningen in Wesepe

De bouwlocatie Scholtensweg/Brouwerskamp, tegenover  de ‘ punthuisjes’,  is onlangs door bouwbedrijf Bongers aangekocht van Stichting IJssellandschap. Dit plan is al sinds 2007 bestemd voor woningbouw.

Momenteel is Bongers in overleg met de gemeente Olst-Wijhe over een passend plan op deze locatie dat aansluit  bij de lokale behoefte. Diversiteit en betaalbaarheid voor een brede doelgroep spelen hierin zeker een rol. Mogelijkheden voor jongeren en senioren hebben daarbij in het bijzonder de aandacht. De komende maanden zal door Bongers in overleg met de Gemeente benut worden om de planvorming een definitievere invulling te geven.

spacer

Gratis aansluiten op Glasvezel buitengebied kan tot 1 juni aanmelden

Er wordt nog een maal de mogelijk geboden om zonder aansluitkosten gebruik te maken van glasvezel in het buitengebied van Salland Noord en Zuid. Dit ondanks dat Delta Fiber Netwerk (heette voorheen Glasvezel Buitenaf) de aanleg in dit gebied al heeft afgerond. Het betreft een nieuwe campagne van HBCS . Er moet dan wel voor 1 juni 2020 worden aangemeld

Dit geldt zowel voor particulier als zakelijk gebruik. Na de campagne zal aansluiting waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn, of alleen voor heel hoge kosten. Meld je je aan voor 1 juni dan worden er de aansluitkosten van 253,62 NIET  in rekening gebracht. De vastrecht verplichting bedraagt 10.58 per maand en kan voor 1300 euro eventueel ook worden afgekocht. De verwachting is dat de aansluiting dan plaats vindt tussen 17 augustus en 10 oktober.

HBCS (Hans de Bruyne) heeft zich vanaf begin ingezet voor Glasvezel buitenaf en kan meer informatie of advies geven: zie www.hbcs.nl of bel 0570-524517

Uit publicatie Huis Aan Huis Reklamix woensdag 29 april IJsselberichten.
spacer

Evert opent ogen in Wesepe

Hoewel Wesepe een dorp is met grote sociale cohesie, kon afgelopen week ex inbreker en nu inbraakpreventie-adviseur Evert Jansen toch ongehinderd door het dorp lopen en niemand heeft hem aangesproken. “Als je iets verdachts ziet, onderneem direct actie: bel de politie. Jullie moeten samen zorgen dat het veilig blijft. De beste beveiliging is de mens zelf. “

Gezien worden

Evert  geeft door heel Nederland presentaties. “Dan loop ik eerst door een wijk en maak ik foto’s wat ik allemaal zie. Een enkeling heeft hem dan ook in Wesepe zien lopen, maar niemand heeft iets gemeld en niemand heeft hem aangesproken. “Ik wil gezien worden en wil dat de politie komt.  En dat moet sneller. Als er een melding is op de Whatsapp-groep  onderneem dan meteen actie en kijk naar buiten. Ik heb vandaag van half drie tot kwart over vier in jullie dorp gelopen en moest op jullie wachten tot negen uur ’s avonds.”

Deur op slot

Gereedschap blijken inbrekers amper nodig te hebben. “Ik ging vroeger alleen op pad met 2 schroevendraaiers een koevoet en een baco. Voor de rest gebruik ik wat mensen voor en achter het huis laten staan. “” Evert waarschuwt ook dat als je ook maar even van huis gaat, bijvoorbeeld  om de kinderen op te halen van school of de hond  uit te laten, doe dan de garage of schuttingdeur op slot.  “Zo maak je het een inbreken moeilijk en gaat hij verder.  Want ze kunnen heel snel binnekomen..  Daarbij worden ze ook nog geholpen door spullen die gewoon buiten staan: trapjes en clico’s.”  Tevens zijn er in de tuin regelmatig  kruiwagens ter beschikking om de gestolen goederen gemakkelijk af te voeren…

En dan in de vakantieperiode: schakel een buiten stopcontact uit zodat de beveiliging niet meteen uitgeschakeld kan worden  En maak dan ook gebruik van een tijdschakelaar voor de binnenverlichting. Voor de  buitenverlichting  is het veel beter om gebruik te maken van een bewegingssensor. “Dat valt vaak ook de buren op en weet je dat er dan iemand loopt.” .

Evert ziet ook dat meer dan de helft de laptop op de eettafel heeft staan.  “Zet geen waardevolle spullen in het zicht.  Dat lokt uit om naar binnen de komen. “ En ben je boven, hoor je  beneden iets en vermoed je een inbreker: “Ga je niet verstoppen maar ga schreeuwen, maak geluid en doe het licht aan, maar ga er niet achteraan. Dit omdat ze van boven naar beenden beginnen. Als ze niets horen gaan ze naar boven omdat ze denken dat er niemand is. Maar worden ze gestoord, dan gaan ze er als een wervelwind van door. “ Zo had Evert een boeiend betoog waar de Wesepenaren hun voordeel mee kunnen doen en zo te horen ook gaan doen. Belangrijk doel: Samen zorgen voor inbraakpreventie.

spacer