spacer

WEN: inventariseren en kijken naar behoefte

Ruim 60 bewoners uit Wesepe, Averlo, Middel en zelfs uit Marle waren begin juli  aanwezig op de dorpsbijeenkomst over Wesepe Energie Neutraal, (WEN). De nadruk ligt nu vooral op voorlichting aan het dorp en een inventarisatie van de behoefte en vraag van particulieren als ook het (agrarisch) bedrijfsleven.

spacer
spacer

WEN streeft naar Wesepe Energie Neutraal

Er zijn vele energie-projecten in de gemeente Olst Wijhe en een aantal spelen ook in Wesepe en omgeving. De werkgroep Wesepe Energie Neutraal (WEN) gaat proberen alle projecten onderling af te stemmen en samen met de inwoners duurzame projecten stimuleren en opstarten. Om te beginnen is er een info-avond op dinsdag 3 juli vanaf 19.45 uur in het Wapen van Wesepe.

spacer

Wesepe moet vernieuwen

Dat er wat moet gebeuren in Wesepe voor de toekomst, staat buiten kijf.  We willen allen graag dat de school en de kinderopvang blijft. Om aan de wensen en eisen  te kunnen  blijven voldoen op het gebied van onderwijs en cultuur zal er vernieuwd moeten worden en dat geldt ook voor de sporthal de Nieuwe Koers.  Daarom is het voorzieningenhart gelanceerd, waar op een plek meerdere voorzieningen zijn  die dan van elkaars faciliteiten en diensten gebruik kunnen maken.

spacer

Meer nieuwe woningen in Wesepe

Wesepe groeit en om het er zo mooi mogelijk te maken zijn er enkele aanpassingen gedaan aan de uitgifte van kavels voor nieuwe woningen. Zo komen er vier extra woningen aan de Veldwachter, maar anderzijds gaat ook het maximaal aantal woningen  aan de Tollenaar iets naar beneden.

spacer

PB Wesepe wint klootschieten van College B&W

Op het eerste Kennismakings-event Kom van de Bank in Olst-Wijhe was Plaatselijk Belang Wesepe vandaag vertegenwoordigd met een klootschietteam.  Dat bleek verborgen talent te hebben. In een rechtstreeks duel door de nieuwe woonwijk in Wijhe wist PB Wesepe het sterke team van het College van B&W  één worp voor te blijven en zo te winnen.

spacer

Hoe kan Wesepe er over vier jaar uitzien?

Hoe kan Wesepe er over vier jaar uitzien? Is het dorp dan weer toekomstbestendig?  Er wordt hard gewerkt om te kijken of een voorzieningenhart te realiseren is. Woensdagavond is er een intentieverklaring getekend door zeven partijen, De voorzitter van de werkgroep, Jan Schepers, sprak de hoop uit dat er over vier jaar (2022) inderdaad iets moois is gekomen waarbij de diverse voorzieningen qua onderwijs, sport en cultuur centraal elkaar versterken.

spacer

Project Sportdorp hoopt meer mensen in beweging te krijgen

Het project Sportdorp Olst-Wijhe-Wesepe moet de beweging worden om de achteruitgang van leden bij sportaanbieders in de gemeente, het inactief zijn van jong volwassenen en ouderen tegen te gaan. Van belang is dat de essentiële voorzieningen voor de leefbaarheid in stand worden gehouden. Sport en bewegen zijn een belangrijk bindmiddel.

spacer

Inloopavond Voorzieningenhart leidt tot vervolg onderzoek

De inwoners van Wesepe hebben in ruime mate gebruik gemaakt  om hun stem te laten horen over het voorzieningenhart tijdens de inloopavond eind maart. Belangstellenden werden uitgenodigd om over diverse thema’s hun mening te geven.. Met subsidie van de Provincie kunnen er nu weer vervolgstappen worden gezet  in het onderzoek  of zo’n centraal voorzieningenhart haalbaar is en hoe dan.

spacer