Plaatselijk Belang Wesepe verdeelt bestuurszetels

Op de jaarvergadering eind vorig jaar werd Everdien Hartkamp al als nieuwe voorzitter gepresenteerd en nu zijn de taken binnen het bestuur verder verdeeld. Gejo Rouweler heeft de functie als penningmeester op zich genomen en ons nieuwe bestuurslid Remco Assink is de vice-penningmeester. Als vicevoorzitter blijft Henk Willink het bestuur nog even aanvullen met zijn kennis en ervaring. Het secretariaat is verdeeld tussen Judith Talens en ons andere nieuwe bestuurslid jessica KloosterboerJan Schepers  heeft op de jaarvergadering na vijf jaar trouwe dienst als voorzitter afscheid en ook Yvonne Schutte werd bedankt voor haar jarenlange inzet als penningmeester.  Jan Schepers, die naar Schalkhaar is verhuisd, is in 2013 bij Plaatselijk Belang gekomen. Glasvezel was toen een speerpunt. En dat is inmiddels het grootste gedeelte van het buitengebied al een feit. . Hij heeft een leuke tijd gehad. Er zijn veel nieuwe speerpunten gekomen.

Veranderingen

Ook zijn er diverse veranderingen in het bestuur geweest die nu opnieuw een verjongingskuur heeft ondergaan. Dat is mooi. Het bestuur bestaatverder uit Jacky van Tartwijk (PR en website) Eddy van Gelder en Anton Grootentraast.

Tijdens de jaarvergadering werd stilgestaan bij het overlijden van Reinier Vukkink en Anton Nijenhuis. Zij hebben met hun enorme inzet veel betekend voor Wesepe en voor Plaatselijk Belang in het bijzonder.

Bedrijfsbezoek

Tot slot refereerde Burgemeester Ton Strien aan het leuke bedrijfsbezoek bij Talens voorafgaand aan de vergadering in het kader van het kernbezoek van het College van B&W van Olst-Wijhe Hij gunt het elke auto om zeker één keer in zijn bestaan bij Talens te zijn geweest, vanwege de liefde van Harold Talens voor de auto’s die bij hem komen.

.

Enige vrouw

Verder gaf Strien aan dat Everdien de enige vrouw op dit moment is van alle 12 plaatselijk belangen in Olst-Wijhe die als voorzitter functioneert. Hij bedankt Jan en Yvonne voor hun rol binnen Plaatselijk Belang en kijkt uit naar de samenwerking met Everdien als voorzitter en de rest van het bestuur van PB Wesepe.

 

’Wesepe is een bruisend dorp’

 “Als ik niet in Welsum woonde, wou ik wel in Wesepe wonen. Daar gebeurt van alles. Wesepe is een bruisend dorp”, vindt wethouder Anton Bosch. Hij zat tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang naast de bank samen met PB-bestuurslid Henk Willink in het kader van het sport en cultuurproject Kom van de Bank.

Op de bank (van Oosterhoff) hadden Heleen Flierman (voorzitter sportclub Wesepe) , Nick Jansen (voorzitter van Jong Wesepe)  en Henk Jansen (kerkrentmeester) plaatsgenomen. Volgens Heleen staat de sportclub open voor nieuwe sporten en is het walking voetbal nu al een groot succes. Doelstelling van het project ‘Kom van de bank’ is vooral de leefbaarheid in dorpen te vergroten door sociale contacten. Bewegen kan overgewicht voorkomen. Verwacht wordt dat in 2030 een tekort aan beweging doodsoorzaak nummer 2 zal zijn.

Voorzieningenhart

Verder gaven de bankzitters hun mening over de mogelijkheden van een voorzieningenhart.  Nick vindt het belangrijk dat  jong en oud bij elkaar komen. “Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de voetbal al wel. De jongeren komen nu ook al wel steeds meer bij elkaar dan in het verleden, maar dit kan beter en vaker en nu moeten we proberen te zorgen dat ze ook bij het dorp blijven. Dit kan natuurlijk niet altijd maar als we een omgeving kunnen creëren waar zij zich prettig voelen zal dit makkelijker zijn.”

Henk Jansen gaf aan dat de kerk ook op een andere manier kan worden ingezet zoals voor bepaalde feesten ,trouwerijen en voor de basisschool. In het verleden heeft de kerk ook verschillende functies gehad, tot zelf een gevangenis onder de toren!  Door het verwijderen van kerkbanken zou kan de kerk voor meerdere doeleinden geschikt worden gemaakt en daar wordt nu aan gewerkt.

Anton Bosch gaf complimenten aan de stuurgroep van het voorzieningenhart voor de informatieavond op 1 november. De gemeente is partner in dit proces,

spacer